Ewelina Dębska

psycholog, psychoterapeuta dorosłych, dzieci i młodzieży

607 413 907 
konsultacje psychologiczne i psychoanalityczne, psychoterapia
Warszawa - Żoliborz, Bielany, Centrum

www.psycholog-psychoterapia.eu

PSYCHOTERAPIA

Prowadzę

-  psychoterapię psychodynamiczną (psychoanalityczną) dorosłych oraz dzieci i młodzieży 

- psychoterapię z elementami psychoedukacji, uwzględniającą systemowe rozumienie kontekstu rodzinnego, m. in. dla osób z niepełnosprawnością, dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, dla osób w przewlekłym leczeniu farmakologicznym różnych schorzeń

- konsultacje psychoterapeutyczne indywidualne, par i rodzin 

- małe grupy terapeutyczne i rozwojowe (warsztaty NVC, szkolenia dla młodych dorosłych, rodziców, nauczycieli)

 

KILKA SŁÓW O PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ

Psychoterapia to forma leczenia, które dokonuje się w relacji, jaka zawiązuje się pomiędzy pacjentem i terapeutą.

W swojej pracy...

- przede wszystkim uważnie słucham osoby, z którą się spotykam,

- tematykę sesji określa pacjent, podążam za wnoszonymi przez niego tematami,

- stwarzam przestrzeń do tego, by pacjent w dialogu z terapeutą mógł wyrazić emocje, które mu towarzyszą w różnych relacjach i sytuacjach, poznał i zrozumiał swój wewnętrzny świat ważnych dla siebie relacji, osobistych przeżyć, z których często nie zdaje sobie sprawy, gdyż pozostają one poza obszarem świadomego doświadczania ( emocje, myśli, fantazje, potrzeby i pragnienia, osobiste wartości, uzdolnienia, zasoby ...)

-  psychoterapia jest rozłożona w czasie, zazwyczaj długoterminowa, czyli, w zależności od potrzeb pacjenta - może trwać kilka lat

- w uzasadnionych sytuacjach zawieram również kontrakt na psychoterapię krótkoterminową (6 - 12 miesięcy)

 

Kiedy na psychoterapię zgłasza się dorosły…
Umawiamy się na kilka konsultacji wstępnych, w czasie których możesz poznać mój warsztat pracy, a ja zgłaszane przez Ciebie trudności.  Możesz się wypowiedzieć, co do gotowości na dalszą wspólną  pracę. Decyzję o psychoterapii psychoanalitycznej lub o tym, że potrzebna jest inna forma pomocy podejmujemy wspólnie. 
Jeśli zdecydujesz się na psychoterapię, to w czasie ostatniej konsultacji wstępnej zawieramy kontrakt  terapeutyczny, czyli umowę co do kwestii formalnych, ram terapii, jej „założeń technicznych”. Określam wtedy w jakim settingu mogę najlepiej pomóc: ustalamy stałe miejsce, dni i godziny sesji terapeutycznych i ich częstotliwość (najczęściej dwa razy w tygodniu), stawkę i formy płatności, przerwę związaną z urlopem itp. Psychoterapia może zakończyć się z inicjatywy pacjenta lub z inicjatywy terapeuty. W jednym i w drugim przypadku taka decyzja zapada w dialogu, jest rozważana i omawiana na kilku sesjach, a termin zakończenia zaplanowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kiedy na psychoterapię zgłaszane jest dziecko…
Pierwsze spotkanie z rodzicami odbywa się zazwyczaj bez dziecka i trwa 60 - 90 minut.  Na kolejne konsultacje zapraszam dziecko lub nastolatka (potrzebne są zazwyczaj dwa, trzy takie spotkania). Kolejna sesja odbywa się ponownie z rodzicami (lub z rodzicami i z dzieckiem) i zawieramy kontrakt terapeutyczny. Zdarza się, że w czasie takiej konsultacji podsumowującej z rodzicami zapada decyzja o spotkaniach nie z dzieckiem, ale z nimi samymi. Czasem bywa tak, że wskazana jest terapia rodzinna, albo prowadzone równolegle psychoterapia dziecka, a u innego specjalisty terapia pary lub praca indywidualna z jednym z rodziców.  Pomoc rodzicom zapoczątkowuje proces zmian również w dziecku, w jego przeżyciach i w  strategiach radzenia sobie w domu, w szkole, w grupie równieśniczej. 

Jeśli w psychoterapii uczestniczy dziecko - istotny jest sojusz terapeutyczny pomiędzy rodzicami a psychoterapeutą. Niekiedy motywacja dziecka lub nastolatka do pracy psychoterapeutycznej może być niewielka. 

Żebyśmy mogli wspólnie dziecku pomóc -  co kilka miesięcy odbywają się konsultacje z rodzicami, w czasie których rozmawiamy o Państwa odczuciach i spostrzeżeniach, dotyczących terapii dziecka. W czasie tych sesji rozmawiamy również o czasie zakończenia terapii, planujemy go wcześniej.

Jeśli nasuwają się Państwu  pytania, dotyczące psychoterapii własnej lub dziecka - proszę o kontakt, udzielę dodatkowych informacji.

E.D.