Ewelina Dębska

psycholog, psychoterapeuta dorosłych, dzieci i młodzieży

607 413 907 
konsultacje psychologiczne i psychoanalityczne, psychoterapia
Warszawa - Żoliborz, Bielany, Centrum

www.psycholog-psychoterapia.eu

...

Dyplom magistra psychologii uzyskałam w Istytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (http://ptpp.pl/standardy-szkoleniowe).  Aktualnie ubiegam się o certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP. Odbyłam również kursy i szkolenia wprowadzające w praktykę psychoterapii w innych modalnościach: w nurcie poznawczo-behawioralnym , w psychoterapii Gestalt.

Ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowujące do pracy pedagogicznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.  Posiadam również kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prowadzenia muzykoterapii , terapii Ruchem Rozwijającym Weroniki Sherborne, treningów umiejętności społecznych.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w ramach staży i pracy w ośrodkach ochrony zdrowia, placówkach edukacyjnych i w gabinecie prywatnym:

- Ośrodek Pomocy Psychologicznej "Bednarska" (psychoterapia grupowa dorosłych),

- IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (oddział ogólnopsychiatryczny dla dorosłych),

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 w Warszawie 

- wspomaganie szkół i przedszkoli

- W ramach praktyki prywatnej współpracowałam również ze żłobkami ("Kotek Puszek" , Warszawa - Tarchomin, "Motylkowa Kraina" , Warszawa - Bemowo); prowadziłam obserwacje dzieci od 1 do 3 roku życia, grupę wsparcia dla mam, konsultacje dla rodziców i opiekunów.

Doświadczenie w pracy naukowej oraz jako psycholog - dydaktyk zdobywałam w Instytucie Psychologii UKSW, prowadząc we współpracy z placówkami edukacyjnymi w Warszawie projekt badawczy, dotyczący kształtowania się systemu wartości oraz konwersatoria dla studentów psychologii.

Doskonalę swój warsztat pracy korzystając z superwizji szkoleniowej psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

Nieustannie aktualizowana wiedza, zdobywane kwalifikacje, doświadczenie i zainteresowanie rozwojem człowieka w cyklu całego życia pozwalają mi na pracę psychologiczną i psychoterapeutyczną z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą.  

Zapraszam.